Sunelli

12 tekstów – auto­rem jest Su­nel­li.

Życie ma czarny kolor, jeśli nie chcesz widzieć światła

To niep­rawda, że życie jest podłe
ma wiele ko­lorów i światła
nie chcesz widzieć
bo śpisz w za dużym łóżku
na prześcierad­le w czaszki

słyszysz ?

ktoś nieśmiało pu­ka o świcie
otwórz te drzwi do cholery
zrzuć łachma­ny smutku
i kochaj, po prostu... 

wiersz
zebrał 97 fiszek • 6 października 2015, 15:42

Bez sprzeciwu

Pow­tarzam wciąż włas­ne zdumienie
i drżę na dźwięk je­go imienia
tak pięknie kłamał pat­rząc mi w oczy
mówiąc języ­kiem czys­tej poezji
szo­kował bez­pośred­niością
i śmie­szył pałającym wzrokiem
nieupo­ważniony do mo­jej bliskości
os­tatnim atutem
za­garnął mnie jak ok­ruch światła
na­tural­nym ryt­mem stanowczego
bądź mi... 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 23 września 2014, 23:20

Roz­sunąć przes­trzeń, roz­ciągnąć czas,
zro­bić miej­sce dla skrzy­deł miłości
i poczuć jej dotyk... 

myśl
zebrała 94 fiszki • 28 sierpnia 2014, 22:29

Kiedy ser­ce drży, nie znaczy, że kocha,
ale kiedy kocha - drżeć musi. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 20 maja 2014, 05:19

I niena­wiść kar­mi się pożądaniem. 

myśl
zebrała 143 fiszki • 18 marca 2014, 01:40

Od­na­leźć siebie, umiłować to, co trwa i poczuć, jak piękne jest życie... 

myśl
zebrała 180 fiszek • 3 marca 2014, 03:27

O ileż łat­wiej wziąć człowieka na język, niźli do serca... 

myśl
zebrała 141 fiszek • 24 grudnia 2013, 22:17

Kiedy głupo­ta wrosła w ro­zum - prze­rośnie i serce. 

myśl
zebrała 143 fiszki • 27 sierpnia 2013, 04:04

Być tam, gdzie być się po­win­no - to jak od­na­leźć siebie. 

myśl
zebrała 145 fiszek • 25 lipca 2013, 03:44

Naj­częściej po­tyka­my się o własną rzeczywistość. 

myśl
zebrała 130 fiszek • 9 maja 2013, 03:25

Sunelli

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sunelli

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 maja 2017, 16:58Sunelli sko­men­to­wał tek­st Nienasycona: jej ciało zaw­sze [...]

28 maja 2017, 16:52Sunelli sko­men­to­wał tek­st Nie kocha ten, kto [...]

24 kwietnia 2017, 21:24Sunelli sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

24 kwietnia 2017, 21:22Sunelli sko­men­to­wał tek­st Wina

20 grudnia 2016, 17:58Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Bez sprze­ciwu

20 grudnia 2016, 02:25Sunelli sko­men­to­wał tek­st Nie wiem kiedy, nie [...]

20 grudnia 2016, 02:06Sunelli sko­men­to­wał tek­st Stary, gniew­ny i zboczo­ny. Łupał [...]

20 grudnia 2016, 01:59Sunelli sko­men­to­wał tek­st Strzeżmy się ludzi wy­bucho­wych. [...] 

16 grudnia 2016, 00:36Sexoh't sko­men­to­wał tek­st Bez sprze­ciwu

15 grudnia 2016, 02:50Sunelli sko­men­to­wał tek­st Kiedy ludzie, z Two­jego [...]